ECOLOGISCH

ecologisch!

In het bedrijf wordt er gestreefd naar een zo milieuvriendelijk mogelijke manier van werken. Het regenwater dat op de serre valt wordt allemaal opgevangen in een grote regenput en wordt herbruikt voor het gieten van de groenten, het reinigen van de vrachtwagens en machines, wasmachine, toiletten doorspoelen,…
Het werk in de serre gebeurt bijna allemaal handmatig  en er wordt een minimum aan bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ook het onkruid wordt met de hand gewied.
Onze bestelwagen en onze vrachtwagens voldoen aan de meest recente milieunormen waardoor deze ook  minimaal belastend zijn voor het milieu. De zonnepanelen op onze loods voorzien ons bedrijf van de nodige elektriciteit.